EChannel Tuyển Dụng

Biên Tập Viên

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 16.07.2017

1. Số lượng, chức danh:
- 4 Biên tập viên truyền hình

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
 • Có khả năng phân tích và sáng tạo; giao tiếp tốt;
 • Tư duy tốt về hình ảnh, âm nhạc, thẩm mỹ;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ;
 • Có khả năng viết tốt;
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các tiện ích mạng để phục vụ cho công việc;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm truyền hình (yêu cầu gửi kèm sản phẩm nếu có).

Hồ sơ vui lòng gửi về theo địa chỉ email: recruit@adt.com.vn
Hoặc ứng tuyển trực tiếp tại website: https://vietnamworks.com/…

Kỹ Thuật Viên

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 16.07.2017

1. Số lượng, chức danh:
- 4 Biên tập viên truyền hình

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
 • Có khả năng phân tích và sáng tạo; giao tiếp tốt;
 • Tư duy tốt về hình ảnh, âm nhạc, thẩm mỹ;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ;
 • Có khả năng viết tốt;
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các tiện ích mạng để phục vụ cho công việc;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm truyền hình (yêu cầu gửi kèm sản phẩm nếu có).

Hồ sơ vui lòng gửi về theo địa chỉ email: recruit@adt.com.vn
Hoặc ứng tuyển trực tiếp tại website: https://vietnamworks.com/…

Biên tập viên truyền hình

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ: 16.07.2017

1. Số lượng, chức danh:
- 4 Biên tập viên truyền hình

2. Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên
 • Có khả năng phân tích và sáng tạo; giao tiếp tốt;
 • Tư duy tốt về hình ảnh, âm nhạc, thẩm mỹ;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ngoại ngữ;
 • Có khả năng viết tốt;
 • Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo các tiện ích mạng để phục vụ cho công việc;
 • Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm truyền hình (yêu cầu gửi kèm sản phẩm nếu có).

Hồ sơ vui lòng gửi về theo địa chỉ email: recruit@adt.com.vn
Hoặc ứng tuyển trực tiếp tại website: https://vietnamworks.com/…